ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ชื่อภาษาอังกฤษ Phanna nikhom industrial community

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 58 ม. 6 บ้านนาซอน ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 15 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 92 ห้อง ได้แก่

 

รายการ  จำนวน
หลัง ห้อง
อาคารอำนวยการ   1  10
อาคารเรียน 3 ชั้น  1  21
อาคารเรียน 4 ชั้น  1  18
อาคารเรียนชั่วคราว  2  12
อาคารปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน  1  1
อาคารอเนกประสงค์  1  2
อาคารศูนย์การเรียนรู้  1  1
อาคารวิทยบริการ  1  5
อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ  2  4
แฟลตบ้านพักครู  1  14
อาคารลูกเสือ  2  2
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น  1 2
รวม 15 92
tp009

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์