ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

ผอ ทองสุข พามี

 

 

 

นายทองสุข  พามี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เบอร์โทร 065-293-9355

 รองวิชิต  ระดมบุญ

 

 

 

นายวิชิต  ระดมบุญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร 087-953-8175

รองสมชัย  เหมะธุลิน

 

 

 

 

 

นายสมชัย  เหมะธุลิน

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เบอร์โทร 085-742-1544

 

รองวิชิต  ระดมบุญ

 

 

 

นายวิชิต  ระดมบุญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

เบอร์โทร 087-953-8175

รองวิชิต  ระดมบุญ

 

 

 

 

 

นายวิชิต  ระดมบุญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 087-953-8175

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์