นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม

 

 

นายธรายุทธ  ปัญญาประชุม  

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

เบอร์โทร 099-617-2481

 

 

 หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     

นายวิจิตร  แก้วดี

 

 

นายวิจิตร  แก้วดี

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.2

เบอร์โทร 093-495-8582

      

 

 

นายยุทธยากรณ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ

 

 

นายยุทธยากร  จันทร์เพ็งเพ็ญ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
(ตำแหน่งครู)

เบอร์โทร 081-369-2045

 

 

  

 

 นายสิทธิกร แสนอุบล

 

 

นายสิทธิกร แสนอุบล

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
(ตำแหน่งครู)

เบอร์โทร 085-753-4304

 

 

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์