นายจิติพงษ์  วงษ์คำ  
 

นายจิติพงษ์  วงษ์คำ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

หัวหน้าแผนกวิชา

เบอร์โทร 099-013-9388

 
     

 

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์