นางสาวจิราพร  ชมภู

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู) 

หัวหน้าแผนกวิชา

เบอร์โทร 093-465-9335

 
     
  นายพงศกรณ์ ยิติ 2  
 

นายพงศกรณ์ ยิติ 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

เบอร์โทร ..

 
     
  นายพงษ์นรินทร์  ไชยนาม  
 

นายพงษ์นรินทร์ ไชยนาม

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

เบอร์โทร 093-303-5054

 

 
 

 

 

 

นายพงษ์นรินทร์  ไชยนาม

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

เบอร์โทร 093-303-5054

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์