เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

 นางนพรัตน์ ทองแก้ว

 นางนพรัตน์  ทองแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

เบอร์โทร 081-047-0878

 นางสาวสุวิมล สุราษฏร์

 นางสาวสุวิมล  สุราษฏร์

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร 099-586-0149

 นางสาวศุภรัตน์ บุญยู

 นางสาวศุภรัตน์  บุญยู

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร 064-315-5225

 

 นางสาวจิรารัตน์ วรรณวงค์

 นางสาวจิรารัตน์  วรรณวงค์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการฝ่ายเเผนงานและความร่วมมือ

เบอร์โทร 085-758-6428

 นางสาววิภารัตน์ กันยา

 นางสาววิภารัตน์  กันยา

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร 082-598-8274

 นางสาวสุพิญดา เขาว์ขุนทด

 นางสาวสุพิญดา  เขาว์ขุนทด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร 088-518-6293

 

 นายบัณฑิต ทากิละ

 นายบัณฑิต  ทากิละ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 096-971-1286

นายสุรธาสิต ภูทองปิด 

 นายสุรธาสิต ภูทองปิด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร 094-794-5561

 นายสัมฤทธิ์ โคตรพรม

 นายสัมฤทธิ์  โคตรพรม

พนักงานขับรถ

เบอร์โทร 061-087-6236

 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร

 นายรุ่งโรจน์  คำทะเนตร

พนักงานขับรถ

เบอร์โทร 061-163-0520

 นายสมศักดิ์ เจริญยิ่ง

 นายสมศักดิ์  เจริญยิ่ง

พนักงานขับรถ

เบอร์โทร 084-713-4484

 นายสมพิษ บุญแจ้ง

 นายสมพิษ บุญแจ้ง

พนักงานขับรถ

เบอร์โทร 061 042 9825

 นายเพราะ กลยนีย์

 นายเพราะ  กลยนีย์

แม่บ้าน

เบอร์โทร 097-030-9400

 นางผอนจิตร ไชยวุฒิ

 นางผอนจิตร  ไชยวุฒิ

เเม่บ้าน

เบอร์โทร 095-363-4692

 อำพล จันทรืสุริวงค์

 นายอำพล จันทร์สุริวงค์

รปภ.

เบอร์โทร 061-132-8290

นายเสงี่ยม ศรีจำปา 

 นายเสงี่ยม  ศรีจำปา

รปภ.

เบอร์โทร 084-957-3008

   
   
   
   

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์