แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศฯ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 85
โครงการสร้างความรู้สู่อาเซียน (ASEAN COMMUNITY) 129
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ นำโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรม 120
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 115
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล 74
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวจังหวัดสกลนคร 162
โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 138
โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 84
กิจกรรม รวมเคียวเกี่ยวข้าว วก.พรรณานิคม 80
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 85

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์