lo buy ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบาร์และครัวร้อนพร้อมเตาอบไฟฟ้าควบคุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565

65001

65002

ขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบาร์และครัวร้อนพร้อมเตาอบไฟฟ้าควบคุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์