lo buy ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบาร์และครัวร้อนพร้อมเตาอบไฟฟ้าควบคุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

 

รายงานผลการปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ

 

เอกสารประกวดราคาฯ

 

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบาร์

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์