logo-jobประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

250867

logo-job ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา)

249442

249443

249444

รายละเอียดคลิก

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

167614

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

p1            ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสอบ

 5554

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์