p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิจัยและพัฒนา อัตราเงินเดือน 8,170 บาท สมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์