รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพิเศษสอน ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ครูเอกภาษาไทยและและครูคณิตศาสตร์

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา ครูเอกภาษาไทย 1 อัตรา และครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามที่ระบุไว้ในประกาศ  สมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์