p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง งบประมาณปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 3 ตำแหน่ง แผนกวิชา ดังนี้ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 ตำแหน่ง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1 ตำแหน่ง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 -24 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง งบประมาณ 2563

ครูเพิษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 ตำแหน่ง
ครูเพิษสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์