p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนในอัตราเงินเดือน 8,840 บาท ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 อัตรา

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๖,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์