ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ประชาสัมพันธ์!! เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามได้ที่งานบุคลากร 064-3155225 (ในเวลาทำการ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพิเศษสอน ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ครูเอกภาษาไทยและและครูคณิตศาสตร์

          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา ครูเอกภาษาไทย 1 อัตรา และครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามที่ระบุไว้ในประกาศ  สมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

        ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,840 บาท นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิจัยและพัฒนา อัตราเงินเดือน 8,170 บาท สมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์