ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม (อบรมออนไลน์) 

 

5

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์