ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์

255029124 147864416

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์