ประชาสัมพันธ์ โครงการวันลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
257130154 148

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์