รายการงบทดลองปีงบประมาณ 2565/เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 รายละเอียด
พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
ธันวาคม 2564 รายละเอียด
มกราคม 2565 รายละเอียด
กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
มีนาคม 2565 รายละเอียด
เมษายน 2565 รายละเอียด
พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
มิถุนายน 2565 รายละเอียด
กรกฏาคม 2565 รายละเอียด
สิงหาคม 2565 รายละเอียด
กันยายน 2565 รายละเอียด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน-ก.ย.65  
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2565  
เอกสารประกอบงบทดลองรายปี 2565  
รายงานงบทดลอง ง.1-16  ปี2565 รายละเอียด

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์